fbpx
Boris Injac - artist

News & Thoughts

From the studio of Boris Injac

 • PRIPREMI, PROZOR, SAD! – Frida Kahlo Kafe Galerija – Novi Sad

  07 Sept – 21 Sept 2019 – NOVI SAD
  Pripremi, Prozor, Sad! je serija radova koja je napravljena početkom 2018. godine. Serija nastaje reaktivnim izlivom brzih crteža koji posmatraju, proživljavaju i intuitivno skiciraju (emocije i misli ) duhovna i fizička stanja  prisutna u distanciranju, razdvajanju i razilaženju ljudi. Ova tema je možda naivno iskrena, ali definitivno nepopravljivo bezvremenska inspiracija i siže stvaranja.

  Read more
 • PREPARE, WINDOW, NOW! – Frida Kahlo Caffe gallery – Novi Sad

  7 Sept – 21 Sept 2019 – NOVI SAD
  Prepare, Window, Now! is a series of works made in the beginning of 2018. The series is created by a reactive outburst of quick drawings that observe, relive, and intuitively sketch the spiritual and physical states present in the distancing, separating and parting of people. This topic may be naively honest but it is irreversibly timeless and has brought about the impulse of inspiration for these creations.

  Read more
 • kuponi – printovi 30% popust

  “Pripremi, Prozor, Sad!”  Serija, nudim vam kupon za moje printove i uštedu od 30%. Kupon kod: SVETSAV2019 uživajte u ovoj promociji…

  Read more
 • Coupon – prints 30% OFF

  “Prepare, Window, Now!” Series, I am offering you a coupon for my art prints and saving of 30%. Coupon code:…

  Read more
 • Da li je zebra crna ili bela?

  SULUV RECENZIJA Da li je zebra crna ili bela? Boris Injac: Pripremi, Prozor, Sad!   Crteži Borisa Injca su granično…

  Read more

MAILINGLIST