fbpx
Boris Injac - artist

Archive for June, 2019

  • PRIPREMI, PROZOR, SAD! SULUV- Novi Sad 2019

    22 Jul – 2 Avgust 2019 – NOVI SAD
    Pripremi, Prozor, Sad! je serija radova koja je napravljena početkom 2018. godine. Serija nastaje reaktivnim izlivom brzih crteža koji posmatraju, proživljavaju i intuitivno skiciraju (emocije i misli ) duhovna i fizička stanja  prisutna u distanciranju, razdvajanju i razilaženju ljudi. Ova tema je možda naivno iskrena, ali definitivno nepopravljivo bezvremenska inspiracija i siže stvaranja.